SaShaMhine
gif-tv:

http://gifini.com/For other Gifs — http://gifini.com/
I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens.
Woody Allen (via hqlines)

takkynoko:

What?

beautiful nightmare </3

noong una kala ko ikaw na, pangarap ko matutupad na makasama ka,nang isang araw parang magandang panaginip na ayaw ko ng takasan kaso nasaktan at nabigo ako nang sabihin mong “ayoko na.”

gif-tv:

http://gifini.com/other funny gifs - http://gifini.com/
srsfunny:

Those Little Smileshttp://srsfunny.tumblr.com/
fuckasfit:

annfrick - More of her: annfrick on fuckasfit